Görme Engelliler

İnşaat Teknolojisi
SEKTÖR     YAPI-İNŞAAT , MİMARİ VE ŞEHİR PLANLAMA
ALAN     İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
ALANIN TANIMI  İnşaat teknolojisi alanı altında yer alan ahşap yapı sistemleri, betonarme yapı sistemleri, beton-çimento ve zemin teknolojisi, cephe sistemleri, çatı sistemleri, çelik yapı teknik ressamlığı, iç mekân teknik ressamlığı, mimari yapı teknik ressamlığı, restorasyon, statik yapı teknik ressamlığı, yapı iç mekân dekorasyonu, yapı yalıtımı, yapı yüzey kaplama dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
ALANIN AMACI    İnşaat teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerde sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış, nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VE AMAÇLARI 
   1. AHŞAP YAPI SİSTEMLERİ
Tanımı: Ahşap karkas yapı imalat ve montajı, ahşap doğrama imalat ve montajı, ahşap kaplama montajı ve çizimleri konusunda yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: İnşaat teknolojisi alanında ahşap yapı sistemleri mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
2. BETONARME YAPI SİSTEMLERİ
Tanımı: Betonarme demir bükme ve bağlama, ahşap kalıp imalat ve montaj, tünel kalıp montajı, duvar yapımı, öngerilmeli beton montajı, kazı, tahkimat ve çizimleri konusunda yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: İnşaat teknolojisi alanında betonarme yapı sistemleri mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
3. BETON-ÇİMENTO VE ZEMİN TEKNOLOJİSİ
Tanımı: Beton-çimento ve zemin teknolojisi, yapının inşası sürecinde inşaata ait agrega, asfalt, çimento, beton, zemin deneylerinin yapılması ve öngerilmeli beton üretimi konusunda yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: İnşaat teknolojisi alanında beton-çimento ve zemin teknolojisi mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
4. CEPHE SİSTEMLERİ VE PVC DOĞRAMA
Tanımı: Cam cephe kaplama, cam giydirme cephe kaplama, granit cephe kaplama, endüstriyel doğal malzemelerle cephe kaplama, kompozit cephe kaplama, kompakt laminat cephe, PVC doğrama, kaplama ve çizimleri konusunda yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: İnşaat teknolojisi alanında cephe sistemleri mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

5. ÇATI SİSTEMLERİ
Tanımı: Ahşap çatılar, beton çatılar, çelik çatılar, çatı yardımcı elemanları imalat, montajı ve çizimleri konusunda yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: İnşaat teknolojisi alanında yapıda çatı sistemleri mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
6. ÇELİK YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI
Tanımı: Çelik yapı teknik ressamlığında çelik yapı plan, kesit, görünüş ve detay çizimleri, çelik prefabrik yapı plan, kesit, görünüş ve detay çizimleri, çelik konstrüksiyon çizimleri, kafes çatı ve uzay kafes çatı çizimleri, çelik yapı skeçleri hazırlama ve nakliye, rölöve yapma konusunda yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: İnşaat teknolojisi alanında çelik yapı teknik ressamlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
7. İÇ MEKÂN TEKNİK RESSAMLIĞI
Tanımı: İç mekân teknik ressamlığında iç mekân tasarımını, tefrişini, merdiven, çatı, plan, kesit, görünüş çizimleri, sistem kesiti çizimleri, perspektif çizimleri ve rölöve yapma konusunda yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: İnşaat teknolojisi alanında iç mekân teknik ressamlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
8. MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI
Tanımı: Mimari yapı teknik ressamlığında taslak çizimlerin incelenmesi, bina plan etüdü, plan ölçülendirme, projeyi donatma, merdiven çizimleri, zemin kat, bodrum ve normal kat, asma ve teras kat planları çizimi, çatı çizimleri, bina kesit ve görünüş çizimi, proje mahal listeleri oluşturma ve antet çizimi, rölöve ve maket yapma konusunda yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: İnşaat teknolojisi alanında, yapı teknik ressamlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
9. RESTORASYON
Tanımı: Restorasyon, ahşap oyma, eskitme, ahşap sütun ve duvarlar, ahşap tavan ve duvarlar, dekupe oyma, horasan harcı ve malakâri, kâgir eserlerin bakım ve onarımı, kâgir yüzey temizleme, taş oyma, ahşap ve duvar, bezeme restorasyonu, çini restorasyonu, varak sanatı, fresko, sedef kakma, kündekari, cam boyama, vitray restorasyonu, rölöve restorasyon proje çizimleri yapma ve proje çizimleri konusunda yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: İnşaat teknolojisi alanında restorasyon mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
10. STATİK YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI
Tanımı: Statik yapı teknik ressamlığında statik proje çizimine hazırlık, temel donatı-kalıp plan çizimleri, kolon aplikasyon planı çizimi, döşeme, kiriş, merdiven donatı ve açılım detayları çizimi, rölöve ve tasarı geometri çizimleri konusunda yeterlikler kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: İnşaat teknolojisi alanında yapı teknik ressamlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
11. YAPI İÇ MEKÂN DEKORASYONU
Tanımı: Yapıda sentetik, su bazlı, selülozik boya, vernik, duvar kâğıdı, alçı sıva ve kartonpiyer, alçı levha kaplama, alçı bölme duvar, alçı tavan, dökme tavan, cam panel duvar, barbekü, şömine yapma, renk tasarımı ve alçı panel ve dekorasyon çizimleri konusunda yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: İnşaat teknolojisi alanında yapı iç mekan dekorasyon mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
 
12. YAPI YALITIMI
Tanımı: Yapıda ısı, su, ses, yangın ve tesisat yalıtımı yapma, çatı, duvar, döşeme, temel, tesisat ve özel yalıtım detay çizimleri konusunda yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: İnşaat teknolojisi alanında yalıtım mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
13. YAPI YÜZEY KAPLAMA
Tanımı: Duvar ve zemine seramik karo kaplama, derz dolgu, seramik karo kaplama onarımı, seramik karo yüzey işlemleri, mermer ve yüzey işlemleri, doğal ve yapay taş kaplama, denizlik, parapet, harpuşta ve söve, iş iskelesi kurma-sökme, kaba sıva, ince ve hazır sıva, ahşap ve metal yüzeylere sıva, tesviye betonu ve şap dökümü, mozaik dökme, parketaşı ve bordür kaplamaları yapma ve çizimleri konusunda yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: İnşaat teknolojisi alanında yapı yüzey kaplama mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
İSTİHDAM ALANLARI İnşaat teknolojisi alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Devlet Su İşleri, Türkiye Cumhuriyeti Kara Yolları, belediyeler, İller Bankası, bayındırlık hizmetleri, hava yolları, petrol araştırma firmaları, inşaat mühendisliği büroları, PVC imalat ve montaj sektörü, cephe sistemleri sektörü, yalıtım sektörü, çatı sistemleri sektörü, kalıp sistemleri sektörü, öngerilmeli beton ve betonarme sektörü, ahşap ev sektörü, restorasyon firmaları, Dolmabahçe Sarayı teknik hizmetler, çimento fabrikaları, yapı dekorasyon sektörü, seramik, granit ve mermer sektörü, kil ve killi ürünler sektörü, maket sektörü, inşaat demiri sektörü, zemin teknolojileri sektörü, çelik yapı sektörü, millî saraylar, Topkapı Sarayı, prefabrik yapı sektörü, ahşap doğrama atölyeleri, beton santralleri, inşaat laboratuvarları, yapımcı inşaat firmaları, yapı denetim firmaları, mimarlık büroları vb. yerlerde çalışabilirler.
    Okulumuzda Bulunan Dallar:

Dal Adı

Okul Türü

EĞİTİM İÇİNDE ÜRETİM YAPILIYOR MU? (EVET/HAYIR)

ATÖLYE
SAYISI

Mimari Yapı Teknik Ressamlığı

Meslek Lisesi

HAYIR

 1